Do každého počasí.

Farma postavená na základě konceptu LLENTAB.

Zemědělské stavby LLENTAB - průhledný piktogram

Příprava na dobrou sklizeň

Zemědělci obvykle přemýšlejí dlouhodobě. Investice do strojů, zařízení, půdy a hospodářských budov jsou prvním krokem pro budoucí sklizně. To ovlivňuje rozhodování při podnikání, které zásadně závisí na vlivech tak nepředvídatelných, jako jsou počasí, globální obchod s potravinami a obilím popř. změny spotřebitelských zvyklostí.

Zařízení, úroda, dobytek a krmiva vyžadují dostatečný prostor a ochranu i dlouhou životnost a schopnost budov poskytovat ty nejlepší a nejhospodárnější podmínky pro racionální a bezpečnou manipulaci se vším, co je v nich uloženo.

Zemědělské budovy jsou pro společnost LLENTAB jednou z hlavních oblastí od samého založení. Brzy se ukázalo, že naše koncepce má pro zemědělství široké využití – od prostého přístřešku až po komplexní izolované haly pro dobytek s řadou integrovaných technologií krmení, množení a řízení klimatu a hygieny ve prospěch zvířat i jejich chovatelů.

Budovy lze navíc přizpůsobit tak, aby splynuly s venkovskou krajinou. Farmářům je zároveň blízká vysoká míra udržitelnosti, která je nedílnou součástí našeho systému. Haly LLENTAB lze 100% recyklovat, ale také snadno rozšířit anebo rozebrat a znovu sestavit. Tím jsou haly LLENTAB jedinečné.

EFEKTIVNÍ POKRYTÍ VELKÉHO PROSTORU

Díky možnosti rozpětí více než 100 m lze halu LLENTAB postavit bez středových sloupů, které brání funkčnosti a pohybu vozidel či velkých břemen.

PŘIZPŮSOBIVOST POTŘEBÁM

Hala LLENTAB může být jednoduchým přístřeškem proti dešti, ale také každodenním prostředím pro život zvířat i práci zemědělců.

PROVĚŘENO ČASEM

První zemědělské haly LLENTAB ze 70. a 80. let 20. století stále stojí a slouží svým vlastníkům. Osvědčili jsme se jako dlouhodobý partner, který za svými zákazníky stojí ve všech dobách a v průběhu desetiletí dokáže poskytovat spolehlivé služby.

PODPORA A RYCHLOST

Víme, že zemědělství je už samo o sobě těžká práce a že řízení projektu by nemělo být pro farmáře další zátěží. A proto vás bezpečně a efektivně provedeme celým procesem výstavby.

PŘÍŠTÍ GENERACE. I TA DALŠÍ

V zemědělství se půda a podnikání často předávají z generace na generaci. Nikdo nedokáže přesně předpovědět rychle se měnící potřeby o rok dopředu, natož na příštích 10 či 20 let. Systém ocelových hal LLENTAB vám umožní v budoucnosti pružně reagovat dle aktuálních potřeb.

5
5
dobrých důvodů pro
volbu zemědělské
haly LLENTAB

Moderní systém zemědělských ocelových hal LLENTAB stojí na pevných historických základech.

Úspěšné příběhy mají často jednoduchý začátek. Farmaření v náročném přímořském klimatu západního pobřeží Švédska vyžadovalo odolné zemědělské haly, stavby a garáže pro zemědělskou techniku. V roce 1972 místní podnikatel Leif Lindblad vytvořil odolné a efektivní řešení pro výstavbu zemědělských budov – systém ocelových hal. Právě tehdy vznikl LLENTAB, který se v následujících letech stal synonymem pro ocelové haly. Zemědělci byli prvními klienty LLENTAB a stále jsou významnými objednateli ocelových hal LLENTAB.

 Představení LLENTAB - stavíme ocelové haly

Nejen efektivní, přizpůsobitelný a odolný systém zemědělských hal, ale i důraz na životní prostředí.

Ve Skandinávii je obecně přístup k životnímu prostředí jednou z velmi důležitých společenských hodnot. A tak není divu, že i my si plně uvědomujeme důležitost trvale udržitelného rozvoje, a to v celém procesu vývoje, výroby a dodávek našich ocelových hal.

Udržitelnost pro nás neznamená jen to, že hala je plně vyrobena ze 100 % z oceli, kterou lze následně recyklovat. Veškeré naše optimalizované konstrukce jsou navrženy efektivně, díky tomu využíváme až o 20 % méně oceli než konkurenční řešení. Ekologie a ekonomie jsou u nás v souladu.

Přečtěte si více o našem úsilí snižovat dopad celého procesu dodávky zemědělských hal na životní prostředí.

V České republice máme více než:

25+
let zkušeností v ČR
300+
zemědělských budov v Evropě
1500000+
m2 zastavěné plochy v ČR
20+
vlastních projektantů v ČR

Vyhledejte si ve vašem okolí zemědělské reference LLENTAB podobné Vašemu záměru.

V případě zájmu Vám zprostředkujeme referenční návštěvu vybrané reference.

Výroba komponent hal LLENTAB

Výroba komponent budov LLENTAB

Výstavba zemědělské haly

Video - výstavba skladu hnojiv Hostouň

Systém zemědělských ocelových hal LLENTAB

Ocelové konstrukce LLENTAB pro zemědělské haly jsou šroubovány z prvků vyráběných ze zastudena ohýbaných profilů. Profily jsou vyráběny kontinuálním rolováním, nebo ohýbáním na ohraňovacích lisech. Prvky jsou vyráběny ze žárově pozinkovaných ocelových svitků z vysokopevnostní oceli. Jednotlivé kusy jsou spojovány šrouby třídy 8.8 (obvykle o průměru M12 nebo M16).

Všechny profily vyrábíme z vysokopevnostní oceli. Profily o síle materiálu 1,5 až 7 mm se vyrábějí ze svitků pozinkované oceli. Zastudena válcované pozinkované profily zaručují dlouhodobou kvalitu a nízkou spotřebu oceli. Profily o síle materiálu do 2 mm jsou chráněny vrstvou zinku Z275 (275 g/m2). Od 2,5 mm je standardní zinkování Z450 (450 g/m2).

Základní tvary profilů LLENTAB jsou Z-profily (pro vaznice a paždíky), C-profily (pro sloupy, příhrady a části rámů), H-profily (pro horní a spodní pásnici příhradové konstrukce). Ve všech profilech jsou při výrobě vyraženy montážní otvory.

Schéma zemědělské haly LLENTAB s opláštěním pro zvýšení požární odolnosti

Konstrukce jsou řešeny jako rámy s příhradovou příčlí, určující tvar střechy.

Sloupy pro zemědělské haly jsou navrhovány jako členěné prvky s rámovými spojkami, nebo jako příhradové sloupy.

Příhradové vazníky pro jednotlivé typy zemědělských hal jsou sestaveny z C-profilů a H-profilů. Staticky jsou rámy uvažovány jako dvoukloubové, případně vetknuté rámy nebo kloubově uložené střešní vazníky na vetknutých sloupech.

Veškeré konstrukce pro stáje, seníky, garáže pro zemědělskou techniku atd. jsou navrhovány podle konkrétních požadavků klienta (rozměry, opláštění, zatížení, výplně otvorů, …).

LLENTAB využívá modulární systém půdorysných rozměrů s krokem 300 mm. Tento krok má vliv na návaznost sekundární konstrukce, na příslušenství a na standardní detaily.

Jsme schopni vyhovět zcela individuálním požadavkům klienta.

Optimální rozmístění rámů a návrh konstrukce haly již počítají v úvahách s vazbou na zatížení v návaznosti na typy opláštění a na specifické požadavky na konstrukci haly.

V technickém oddělení společnosti LLENTAB vám rádi zdarma připravíme základní výkresy konstrukce pro další zpracování projektové dokumentace.

Na našem hlavním webu www.llentab.cz naleznete další technické informace o systému hal LLENTAB, včetně možnosti jejich stažení v PDF.

Každý budoucí projekt zemědělské haly pečlivě posuzujeme a optimalizujeme konstrukční řešení, aby vyhovovalo vašim potřebám a bylo efektivní.

Dlouholetá odolnost zemědělských hal – vyrábíme z kontinuálně žárově zinkovaných svitků

Není seník jako seník, to samé můžeme říct i o zinkování. Profesionálové z oboru vědí, že žárově zinkované profily a konstrukce mají výrazně lepší vlastnosti než galvanizované.

Žárovým zinkováním je pozinkován celý povrch, a to rovnoměrně. Ale i v oblasti žárového zinkování jsou rozdíly. Při běžném žárovém zinkování ponorem dochází k částečnému natavení oceli zinkem, čímž vznikne křehčí intermetalická fáze. Proto LLENTAB při výrobě profilů a opláštění používá ocelové svitky s ochrannou vrstvou zinku, nanášenou špičkovou technologií kontinuálního zinkování. Při této technologii kontinuálního zinkování křehká intermetalická fáze oceli a zinku nevzniká. Díky tomu pozinkování nepraská, čímž je dlouhodobě zajištěna vysoká odolnost proti korozi.

Možnosti vrat

Možnosti vrat zemědělských hal LLENTAB

Konstrukce skladových hal LLENTAB umožňuje osadit do stěnového opláštění široké spektrum typů vrat.

Záleží jen na potřebách investora, zda bude přístup do haly zajištěn vraty ovládanými manuálně nebo elektricky a jaký typ vrat bude z hlediska provozní logistiky optimální (posuvná, sekční, rolovací, skládací, kombinovaná s nakládacími můstky). Samozřejmostí je individuální volba vzhledu, dostatečná požární odolnost či optimální rychlost a frekvence otevírání vrat.

Certifikace

LLENTAB certifikáty environmentálního managementu ISO 14001 a managementu kvality ISO 9001

Byl úspěšně ukončen proces certifikace společnosti LLENTAB, spol. s r.o. v oblasti environmentálního managementu (norma ISO 14001) a managementu kvality (norma ISO 9001). Oba certifikáty vydala v lednu 2021 společnost United Registrar of Systems Czech, s.r.o., která je členem společnosti United Registrar of Systems (Holding) Ltd.

Hala v CHKO

I ocelová hala může vyhovovat náročným požadavkům na výstavbu v CHKO

Investoři, kteří plánují výstavbu v chráněné krajinné oblasti, se nás často ptají, jak je to s realizací našich hal v těchto územích, jaká jsou specifika a úskalí stavby ocelových hal LLENTAB v CHKO. Požádali jsme proto o rozhovor Ing. Renatu Borošovou z náchodského projekčního ateliéru INS spol. s r.o., která má bohaté zkušenosti s našimi halami pro společnost HAUK s.r.o. a D.R.J. TISKÁRNA RESL, s. r. o., jejichž haly se nachází na území CHKO Broumovsko.

Jsme připraveni na vaše potřeby, ať jste:

Praktické rady pro projektování a výběr dodavatele zemědělských staveb

Jsme zkušení specialisté v oboru zemědělských hal a budov.